Een overlijdensrisicoverzekering of ORV keert een bedrag uit bij het overlijden van de verzekerde. Dit bedrag kan dienen ter aflossing van een hypotheek zodat uw woonlasten verminderen waardoor uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Centraalbeheer overlijdensrisico verzekering orv fbto overlijdensrisicoverzekering ORV Dela overlijdensrisicoverzekering ORV

€ 50.000 € 100.000 € 100.000 € 200.000 Eenmalig*
Dela overlijdensrisicoverzekering ORV € 3,13 4,53 6,82 11,91 3 x € 60 meer informatie
direct aanvragen
fbto overlijdensrisicoverzekering ORV € 2,50 4,36 8,72 14,04 € 50 meer informatie
direct aanvragen
Centraalbeheer overlijdensrisico verzekering orv € 3,80 4,73 6,36 9,85 € 60 meer informatie
direct aanvragen
Centraalbeheer overlijdensrisico verzekering orv € 6,14 8,23 12,15 21 3 x € 65 meer informatie
direct aanvragen
Aegon overlijdensrisico verzekering orv € 6,14 8,23 12,15 21 3 x € 65 meer informatie
direct aanvragen
€ 6,14 8,23 12,15 21 3 x € 65 meer informatie
direct aanvragen

* Bij het afsluiten van een overlijdensrisico verzekering, worden eenmalig kosten in rekening gebracht. Je betaalt deze kosten in één keer of in 3 termijnen.
** Premieberekening: inclusief assurantiebelasting. Rekenvoorbeeld: 2-2-1996, vrouw, 35 jaar, 3432EZ, niet-roker, looptijd 35 jaar, uitbetaling lineair.

Dela overlijdensrisicoverzekering orv doorleefplan

Een overlijdensrisicoverzekering (of orv) dekt het risico bij overlijden. Indien degene op wiens leven de overlijdensrisicoverzekering is afgesloten tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, dan keert de verzekering het verzekerde bedrag uit. Een overlijdensrisicoverzekering is dus afhankelijk van het leven van de verzekerde. Het wordt daarom ook wel levensverzekering genoemd.

Fbto overlijdensrisicoverzekering orv doorleefplan

3 soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Lineair gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvend overlijdensrisicoverzekering Met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering ben je tijdens de gehele looptijd voor een vast bedrag verzekerd. Het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd blijft ook altijd hetzelfde.

Bij deze vorm wordt altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd bij overlijden. Het maakt dus niet uit of je komt te overlijden in het eerste jaar dat verzekering loopt of in het laatste. Deze vorm van de overlijdensrisicoverzekering is vooral geschikt voor het afdekken van kosten die lange tijd hetzelfde blijven, zoals bijvoorbeeld een gelijkblijvende hypotheekschuld.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt ieder jaar het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Dat dalende bedrag is altijd hetzelfde.

Deze vorm van een overlijdensrisicoverzekering is over het algemeen het goedkoopst. Het bedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden neemt per jaar met een vast bedrag af. In het eerste jaar van de verzekering is dat op het hoogste niveau, in het laatste jaar op het laagste niveau. Feitelijk ben je steeds voor een lager bedrag verzekerd. Deze vorm overlijdensrisicoverzekering is vooral voor ouderen zeer geschikt. Want hoe ouder je wordt, hoe kleiner vaak de behoefte is aan een uitkering bij overlijden.

Annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering

Annuitaire overlijdensrisicoverzekering Bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering krijg je aan het einde van de looptijd een lager bedrag uitgekeerd dan aan het begin.

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Bij deze verzekering krijg je in het begin van je looptijd meer geld uitgekeerd dan aan het einde van je looptijd. En dat komt ook overeen met de kosten die je hebt je voor je hypotheek. Wanneer je komt te overlijden is het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd én het opgebouwde vermogen van je hypotheek in principe voldoende om de hypotheek af te kunnen lossen.

Zwitserleven overlijdensrisicoverzekering

Reaal verzekeringen overlijdensrisicoverzekering orv


Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

De uitkering is voor je nabestaanden. De uitkering kunnen zij gebruiken om na je overlijden te voldoen aan financiële verplichtingen, zoals het betalen van de huur of een hypotheek, het aflossen van een persoonlijke lening, het betalen van de kinderopvang of studiekosten, of het voortzetten van een bedrijf als je mede-eigenaar bent.

Overlijdensrisicoverzekering en een hypotheek afsluiten

Voor een overlijdensrisicoverzekering wordt eveneens vaak gekozen bij het afsluiten van een hypotheek. De uitkering wordt dan gebruikt voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek of als inkomensbron waaruit de hypotheeklasten kunnen worden voldaan. Hierbij geldt dat een dergelijke verzekering vaak verplicht wordt gesteld door de hypotheekinstelling. Deze kan tenslotte ook risico lopen bij het overlijden van de hypotheekgever(s).